[ExTG] แจ้งกฎเพิ่มเติมค่ะ

posted on 07 Feb 2012 13:55 by extgtouhou
 
 
 
 
 
 
 
 
 
ตอนนี้ ขอความกรุณา
 

1. ส่งตัวละครแบบไหนมา บอกคสม. สิ่งที่ทำได้ "มาให้หมด" ไม่งั้นไม่รับ
2. ถ้าตัวละครตัวนั้น ทำได้มากกว่าที่บอก จะทำการเด้งทันที ไม่มีเตือน
3. ถ้า "มีการเปลี่ยนแปลง" อะไรในตัวละคร ขอความกรุณา "มาแจ้ง" ด้วยตนเอง ทุกครั้ง
4. เมื่อจะทำอะไรกับตัวละครอีกฝ่าย ขอความกรุณา "ไปถามเจ้าตัวก่อน"
5. กระสุน คสม. หรืออะไรก็ตาม ขอให้มีการ หลบได้ ทำลายได้ มีจำกัด(แล้วแต่กรณี)
6. คอมมูนี้ ไม่มีตัวระดับอีปิค (ถึงอ่านความสามารถจะดูอีปิค แต่จริงๆแล้วไม่ใช่)
ถ้าอยากอีปิค เชิญไปเล่นเขียนกำแพงที่บ้านคนเดียวเถิด
7. จะก่อเหตุอะไร กรุณามาแจ้งเราก่อน ไม่ว่าจะเหตุหรืออีเวนท์อะไรก็ตาม
8. เมื่อมีปัญหาอะไร มาถามมาคุยได้ อย่าเก็บไว้
9. คอมมูนี้ เน้นการใช้ชีวิต
10. ถ้าคิดว่า ตนเองไม่สามารถทำตามกฎได้ ขอร้อง ช่วยออกไปโดยดีเถอะค่ะ
11. ถ้าไปอาศัยบ้านไหน จะทำอะไร ต้องขออนุญาตเจ้าบ้านก่อน และบอกทางเราด้วย

//ดังนั้น มีเรื่องอะไรมาบอกทางนี้ก่อนทุกเรื่องนะคะ
ขอบคุณค่ะ
 
 
 
 

Comment

Comment:

Tweet

ไม่รู้ว่าจะทำตามกฎได้หรือเปล่า แต่ก็รับทราบค่ะ
ปล.ส่ง http://chiruno.exteen.com/20120225/extg

#2 By Chiruno on 2012-02-25 08:28

ไม่แน่ใจว่าจะทำตามกฏได้มั๊ย
แต่ถ้าออกตอนนี้ได้รึเปล่าคะ

#1 By ねこもり on 2012-02-16 23:28